Sök efter:

Villkor Flyttstädning24

 

Villkor

Villkor, Flyttstädning24:s användarvillkor, innehåller viktig information, för kunder som använder våra städtjänster. Eftersom det specificerar regler, och förväntningar, för båda parter, inklusive betalningsvillkor, och ansvarsfördelning.

Användarvillkoren klargör, även vad som ingår i städtjänsten, och vilka åtgärder, som kan vidtas om det uppstår problem. Dessutom är det viktigt att läsa, och förstå dessa villkor. Innan man bokar en städning, för att undvika missförstånd, och konflikter i framtiden.

 

Sekretesspolicy och användarvillkor

Städfirma Flyttstädning24, har en tydlig sekretesspolicy, och användarvillkor. Eftersom de reglerar, hur de hanterar användarnas personuppgifter, och information. Genom att följa dessa riktlinjer, kan användarna, känna sig trygga, med att deras integritet respekteras, och att deras data skyddas, på ett säkert sätt.

Dessutom är det viktigt att läsa, och förstå dessa regler, för att kunna använda tjänsterna, på ett ansvarsfullt sätt, och undvika eventuella missförstånd, eller problem i framtiden. Genom att följa sekretesspolicyn, och användarvillkoren, kan både företaget, och användarna, skapa en trygg, och pålitlig miljö, för samarbete, och kommunikation.

 

Hantering av personuppgifter

Städfirma Flyttstädning24, hanterar dina personuppgifter, på ett säkert sätt. Eftersom de samlar in, och behandlar endast de personuppgifter, som är nödvändiga, för att kunna erbjuda våra tjänster. Dessa uppgifter, kan inkludera namn, kontaktinformation, och betalningsinformation.

Företaget följer gällande dataskyddslagstiftning, och vidtar åtgärder, för att skydda dina personuppgifter, från obehörig åtkomst, förlust, eller missbruk. Dessutom delas inte dina personuppgifter med tredje part, utan ditt samtycke, förutom i de fall, där det krävs enligt lag.

Du har rätt att begära information, om vilka personuppgifter som behandlas, och att få eventuella felaktigheter rättade. Städfirma Flyttstädning24 strävar efter, att säkerställa att dina personuppgifter, hanteras på ett tryggt, och ansvarsfullt sätt.

 

Städfirma med städgaranti Flyttstädning24

 

Städfirma med städgaranti

Eftersom vår städfirma fokuserar, på att erbjuda kvalitet, och städgaranti på 7 dagar. För att säkerställa, att våra kunder är nöjda med våra städningar. Det är viktigt för oss, att leverera pålitliga, och effektiva städtjänster, som uppfyller våra kunders förväntningar. Eftersom vi strävar efter, att hålla en hög standard, och säkerställa, att varje städning utförs noggrant, och professionellt.

Dessutom med vår städgaranti,  kan våra kunder vara trygga i vetskapen, om att vi kommer att åtgärda eventuella brister, eller problem, som uppstår under städningen. Eftersom vi är dedikerade till, att skapa rena och välstädade bostäder, för våra kunder, och ser till att varje städning, utförs med omsorg, och precision.

Pris du fått för flyttstädning innebär, att bostaden skall vara normalt smutsad. Visar det sig att bostaden, är mer smutsig, så kontaktas du, om hur vi går vidare i ärendet.

Kyl, och frys skall vara avfrostade med öppna dörrar. Fönsterputs ingår till ca -5 grader, och är det kallare så, utgår dessa utan kompensation.

Finns skador, eller annat, så skall detta meddelas vid bokning, innan påbörjad flyttstädning. El, och vatten skall finnas i bostaden, då det krävs för våra rengöringsmedel, och städutrustning.

 

Förhinder

Blir vi förhindrade att utföra jobbet, på grund av omständigheter, som faller under ditt ansvar, så debiteras du efter gällande taxa för våra uppkomna kostnader.

Eftersom enligt lagen, har företag rätt till 3 omstädningsförsök vid eventuella klagomål. Detta innebär att företag, måste erbjuda, tre försök, att åtgärda eventuella klagomål, innan ytterligare åtgärder, kan vidtas. Ingen notis tas till att hyresvärd, eller inflyttande förhindrar oss, att komma, och åtgärda de brister som dokumenterats.

Dessutom är det viktigt för oss att följa denna lagstadgade process, för att säkerställa kundnöjdhet, och undvika eventuella rättsliga konsekvenser. Genom att erbjuda tre omstädsförsök, visar vårt städföretag, att vi tar klagomål på allvar, och strävar efter, att lösa dem på ett professionellt sätt. Detta bidrar till att stärka både företagets rykte, och för att bygga ett förtroende hos kunderna.

 

Kontakta oss vid frågor